MENU
(+90) 216 606 44 53
Pts - Cts: 09:00 - 18:30

Asansörlerin kolay, rahat, düzenli ve güvenli bir şekilde kullanılmaları için kumanda sistemleri gerçekleştirilir. Asansör fonksiyonlarına etkisi yönünden, düğmeli kumanda çeşitleri: "basit kumanda", "toplamalı kumanda", "grup kumanda" dır . Eskiden, basit yapılı, hızı az asansörlerde basit, halat aracılığı ile uygulanan kumanda düzeni yeterli idi. Basma düğmeli kumanda, röleler ve şalterler aracılığı ile istenen hareketi yerine getirir. Küçük çocuklar dışında herkes tarafından kullanılabilir. Basma yerine, manyetik veya elektronik yoldan dokunma ile görev yapan düğmeler de vardır. Düğmeli kumanda, kabinin dışından ve içinden verilmesi bakımından "iç" ve "dış" kumanda olarak ikiye ayrılır. Küçük yük asansörleri sadece dış kumandalıdır. Basit kumanda, bir asansörün aldığı hareket kumandalarını tek tek ve arka arkaya yerine getirilmesini gerçekleştiren düzendirGenellikle iç ve dış kumanda sistemleri birlikte uygulanır ve iç kumandaya öncelik gözetilir. Kabin zemin kontağı olan asansörlerde, kabine insan girmesi ile, dış kumanda tamamen kesilir. Öbürlerinde röleler aracılığı ile, iç kumandaya 2-5 saniye zaman gözetilmiştir. İç 109 kumanda verilmişse bu zaman sonunda asansör dış kumandaya uyarak hareket eder. Modern asansör kumanda panosuna ait örnek Şekil 68'de gösterilmiştir.

 Bu sistem, basit kumandaya göre, bir asansörün çalışmasında zaman kazanmak, boş hareketleri azaltmak, daha az elektrik enejisi sarfı ve trafik akımını artırmak gibi üstünlükler gösterir. Grup kumanda, "toplamalı kumanda" özelliğindeki birçok asansörün, birarada, aynı dış kumandalarla, en uygun ve ekonomik şekilde çalıştırılmasını sağlayan düzendirgoogle-site-verification=JXBKF6amW0cwQyQsn4c9c33ybYwTNXbxVr06FJd1xS4