MENU
(+90) 216 606 44 53
Pts - Cts: 09:00 - 18:30

MOTORLAR

Elektrikli Tahrik Sistemleri

Asansör makinası, genellikle elektrik motorlu ve tahrik kasnaklıdır. Redüktörlü ve redüktörsüz olmak üzere iki çeşidi vardır. bu sitemler makine daireli veya makine dairesiz olarak adlandırılırlar. Sonsuz vida mekanizmasının, sessiz çalışması küçük hacimde büyük çevrim oranı sağlaması ve düşük veriminin frenlemeye yardımcı olması yönünden asansörde yaygın kullanımını sağlamıştır. Asansörde kullanılan elektrik motoru, özel yapılmış, kaymalı Ward-Leonard grubu elemanı olarak, doğru akım motoru yer alır. asansör motorları vvvf kontrollü olup üretilen frekansla kontrolü yapılmakta dır. bu makineler encoder sayesinde hızları kontrol edilmekte dir. Bu durumda asansör hızı istenildiği gibi ayarlanarak rahat bir ivmeli hareket sağlanabilir. 107 Tek devirli asenkron motorlar, hızı az olan asansörlerde kullanılır. 0,75 m/s'den fazla hızlı asansörlerde, özellikle duruş sırasındaki negatif ivmeli hareketin verdiği rahatsızlığı azaltmak için, kutup sayısı değişebilen "çift devirli" motor uygulanır. bu asansörler makine şaseleri ile zemine sabitlenir. bu şaseler makina takozlorı ile yalıtımları yapılır. Asansör makinası olarak kullanılan redüktörlü ve redüktörsüz makinalar Şekil 66'da görülmektedir. Asansörlerde redüktör olarak, yaygın olarak kullanılan sonsuz vida mekanizmasının dışında planet mekanizmaları da kullanılmaktadır. Şekil 66'cde redüktörlü ve redüktörsüz makinaların karşılaştırılması yapılmaktadır. 
google-site-verification=JXBKF6amW0cwQyQsn4c9c33ybYwTNXbxVr06FJd1xS4